Euroneting je kompanija koja se bavi implementacijom sistema slabe i jake struje. Nudimo usluge projektovanja sistema i izvođenja monterskih radova.
Polja naših delovanju su:

  • Alarmi sistemi
  • Video nadzor
  • Kontrola pristupa i radnog vremena
  • Protivpožarni sistemi
  • Računarske mreže i aktivna mrežna oprema
  • Telefonske centrale i sistemi
  • Interfoni i video interfoni
  • Automatske rampe i kapije

Ukazano poverenje uvek opravdamo preciznošću i kvalitetom u radu.
Cilj je da klijenti uvek budu zadovoljni našom uslugom i putem preporuke šire dobar glas o nama.

EURONETING d.o.o.