Print

 

 

Euroneting je kompanija koja se bavi implementacijom sistema slabe i jake struje. Nudimo usluge projektovanja sistema i izvođenja monterskih radova.
Polja naših delovanju su:

Ukazano poverenje uvek opravdamo preciznošću i kvalitetom u radu.
Cilj je da klijenti uvek budu zadovoljni našom uslugom i putem preporuke šire dobar glas o nama.

EURONETING d.o.o.